Swivel - Top plate

100 35 Plain 96 x 78 80/76 x 60/44.5 8 70 128 85 411PSW
100 35 Roller 96 x 78 80/76 x 60/44.5 8 70 128 85 411PSBW
100 35 Plain 96 x 78 80/76 x 60/44.5 8 125 128 85 411ED
125 35 Plain 96 x 78 80/76 x 60/44.5 8 90 155 98 511PSW
125 35 Roller 96 x 78 80/76 x 60/44.5 8 90 155 98 511PSBW
125 35 Plain 96 x 78 80/76 x 60/44.5 8 125 155 98 511ED

Total stop brake - Top plate

100 35 Plain 96 x 78 80/76 x 60/44.5 8 70 128 122 411PSWSWB
100 35 Plain 96 x 78 80/76 x 60/44.5 8 70 128 122 511PSWSWB
100 35 Plain 96 x 78 80/76 x 60/44.5 8 125 128 122 411EDSWB
125 35 Roller 96 x 78 80/76 x 60/44.5 8 90 155 122 511PSBWSWB
125 35 Plain 96 X 78 80/76 X 60/44.5 8 125 155 122 511EDSWB

Foot brake - Top plate

100 35 Plain 96 x 78 80/76 x 60/44.5 8 70 128 122 411PSWBR
100 35 Roller 96 x 78 80/76 x 60/44.5 8 70 128 122 411PSBWBR
100 35 Plain 96 x 78 80/76 x 60/44.5 8 125 128 122 411EDBR
125 35 Plain 96 x 78 80/76 x 60/44.5 8 90 155 122 511PSWBR
125 35 Plain 96 x 78 80/76 x 60/44.5 8 125 155 122 511EDBR

Swivel - Single bolt hole

100 35 Plain 10 70 125 85 411PSWBH10
100 35 Roller 10 70 125 85 411PSBWBH10
100 35 Roller 12 70 125 85 411PSBWBH12
100 35 Plain 10 125 125 85 411EDBH10
100 35 Plain 12 125 125 85 411EDBH12
125 35 Plain 10 90 152 98 511PSWBH10
125 35 Plain 12 90 152 98 511PSWBH12
125 35 Roller 10 90 152 98 511PSBWBH10
125 35 Roller 12 90 152 98 511PSBWBH12
125 35 Plain 10 125 152 98 511EDBH10
125 35 Plain 12 125 152 98 511EDBH12

Total stop brake - Single bolt hole

100 35 Plain 10 70 125 85 411PSWBH10SWB
100 35 Plain 12 70 125 85 411PSWBH12SWB
100 35 Plain 10 125 125 85 411EDBH10SWB
100 35 Plain 12 125 125 85 411EDBH12SWB
125 35 Plain 10 90 152 98 511PSWBH10SWB
125 35 Plain 12 90 152 98 511PSWBH12SWB
125 35 Roller 10 90 152 98 511PSBWBH10SWB
125 35 Roller 12 90 152 98 511PSBWBH12SWB
125 35 Plain 10 125 152 98 511EDBH10SWB
125 35 Plain 12 125 152 98 511EDBH12SWB

Foot brake - Single bolt hole

100 35 Plain 10 70 125 85 411PSWBH10BR
100 35 Plain 12 70 125 85 411PSBWBH12BR
100 35 Plain 12 125 125 85 411EDBH12BR
125 35 Plain 10 90 152 98 511PSWBH10BR
125 35 Plain 12 90 152 98 511PSWBH12BR
125 35 Roller 10 90 152 98 511PSBWBH10BR
125 35 Roller 12 90 152 98 511PSBWBH12BR
125 35 Plain 10 125 152 98 511EDBH10BR
125 35 Plain 12 125 152 98 511EDBH12BR

Site designed & developed by digital ROAR